De Herziene Statenvertaling (HSV) is een populaire bijbelvertaling in het Nederlandse taalgebied. Het is een herziening van de Statenvertaling, die oorspronkelijk in de 17e eeuw werd gepubliceerd en een belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse protestantse traditie.

De HSV werd voor het eerst uitgebracht in 2010 door de Stichting Herziene Statenvertaling, met als doel de Statenvertaling te herzien en aan te passen aan het hedendaagse Nederlands. De herziening werd uitgevoerd door een team van deskundige bijbelgeleerden en taalkundigen.

De HSV is een letterlijke vertaling, wat betekent dat het team heeft geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk de oorspronkelijke bronteksten van de Bijbel te volgen. Hierbij is gebruikgemaakt van de Masoretische Tekst voor het Oude Testament en de Textus Receptus voor het Nieuwe Testament.

Een van de belangrijkste doelen van de HSV was om de begrijpelijkheid van de Statenvertaling te vergroten. Oude woorden en uitdrukkingen die in de loop der tijd minder gangbaar waren geworden, zijn aangepast aan hedendaags Nederlands. Hierdoor is de HSV toegankelijker geworden voor een breder publiek.

De HSV bevat zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, inclusief de deuterocanonieke boeken, die ook wel de apocriefen worden genoemd. Het is belangrijk op te merken dat de HSV voornamelijk wordt gebruikt door protestantse christenen, met name binnen de gereformeerde traditie.

De Herziene Statenvertaling heeft zich gevestigd als een van de meest gebruikte bijbelvertalingen in Nederland. Het wordt gebruikt in kerkelijke contexten, zoals tijdens erediensten, bijbelstudies en persoonlijke bijbelstudie. Daarnaast zijn er verschillende uitvoeringen van de HSV beschikbaar, zoals studiebijbels, pocketedities en digitale versies, om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende gebruikers.